EHBO - Leimuiden | Rijnsaterwoude

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hulpverlening bij evenementen

1. De evenementen-coördinator van de Ehbo-vereniging dient minimaal 2 weken voorafgaand aan het evenement een verzoek om ondersteuning van eerste-hulp-verleners te krijgen. Het verzoek kan via de website www.ehbo-leimuiden-rijnsaterwoude.nl of per email bij evenementen@ehbo-leimuiden-rijnsaterwoude.nl ingediend worden.
2. Het bestuur houdt zich te allen tijde het recht voor een aanvraag te weigeren.
3. Het bestuur wijst de evenementen-coördinator aan als contactpersoon namens de Ehbo-vereniging. De aanvrager dient eveneens een contactpersoon aan te wijzen.
4. De aanvrager dien duidelijk de locatie van het evenement aan te geven, alsmede de periode(n)
waarbij Ehbo aanwezig moet zijn. In geval van meerdere locaties, dient duidelijk te zijn wáár en voor welke tijden er één of meerdere Ehbo-ers aanwezig moeten zijn.
5. De Ehbo-coördinator zal ervoor zorgdragen dat voldoende vrijwilligers en Ehbo-materialen op de dag van het evenement aanwezig zijn.
6. De Ehbo-coördinator krijgt inzage in de vergunning / draaiboek.
7. Indien de Ehbo-coördinator problemen voorziet zal dit tijdig aan de organisatie van het evenement en aan het bestuur van de Ehbo-vereniging worden gemeld.
8. De vrijwilligers van de Ehbo-vereniging zijn allen in het bezit van een geldig Ehbo-diploma en zijn op de dag van het evenement te herkennen aan een fluorescerend hesje met het Knv-Ehbo-logo.
9. De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat tijdens het evenement eerste hulpverleners ongehinderd hun werk kunnen doen.
10. Indien een speciale ruimte is aangewezen voor de Ehbo, dan geldt in principe dat de Ehbo-er(s) in die ruimte de meeste zeggenschap heeft/hebben.
11. De organisatie van het evenement draagt zorg voor een verblijfsplek met tafel en minimaal 2 stoelen, evenals voor de catering van de hulpverleners.
12. De inzet wordt per dagdeel (ochtend / middag / avond) en per EHBO-er in rekening gebracht. Er gelden verschillende tarieven voor verenigingen en voor commerciële evenementen. De aanvragende organisatie kan desgewenst vooraf een prijsopgave krijgen.
13. Bij de aanvraag vermeldt de aanvragende organisatie het e-mailadres waarnaar de factuur kan worden verzonden. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.