EHBO - Leimuiden | Rijnsaterwoude

De contributie kost slechts € 25.- per jaar. In het najaar krijg je een verzoek de contributie voor het seizoen te betalen. Heb je elders je EHBO diploma gehaald, bijv. via het bedrijf, of in een andere plaats, dan verwelkomen we je graag als lid om de herhalingslessen te volgen en zo je diploma geldig te houden.

De geldigheid van het diploma is 2 jaar. Het Oranje Kruis is de certificerende organisatie die je diploma kan verlengen. De kader-instructeur moet akkoord geven voor de verlenging van je diploma. Dit zal zij doen als je je competenties op peil houdt door het volgen van de lessen.  Aan de verlenging van je diploma zijn kosten verbonden, die voor rekening van de vereniging komen (€ 14,95). Deze kosten zijn dus in de contributie inbegrepen.

Met een geldig Ehbo-diploma zijn je handelingen gedekt door de Aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis. Tevens heeft de Gemeente Kaag en Braassem een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

Onze vereniging is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken, kortom KNV EHBO . Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, dan dien je dit schriftelijk te melden voor 1 december. De vereniging betaalt nl. per kalenderjaar een bedrag aan de KNV, met als peildatum 1 januari. Dus als je je na 1 december afmeldt als lid, ben je toch verplicht de contributie voor het lopende seizoen volledig te betalen.